Koulutus

★ Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 23.3.2022
★ RALLA: Leikki-, kaveri- ja tunnetaitojen tukeminen, verkkokoulutus 2 op, 12.4.2022
★ Matka erityislapsesta onnelliseksi aikuiseksi, Oppimaa verkkokoulutus, 5.4.2022
★ Tunteita ja tarpeita- tunnetyöskentely toimintaterapiassa, 13.1.2022, Toiminta Akatemia
★ Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus, (Pätevyys käyttää Lapset puheeksi –menetelmää perheiden kanssa työskenneltäessä.)
★ Olen aikaisemmalta koulutukseltani merkonomi, minkä vuoksi olenkin tottunut työskentelemään hyvin erityyppisten ihmisten kanssa.

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 553 5495
Sähköposti: elisa@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Toimintaterapeuttina työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Eniten olen kuitenkin kiinnostunut lasten kanssa työskentelystä. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää, ja sitä toimintaterapia nimenomaan lasten kanssa on. Jokainen asiakas on tärkeää kohdata yksilönä, ja toteuttaa toimintaterapiaa heidän merkityksellisten toimintojensa avulla. Sen takia terapian tavoitteet ja menetelmät on hyvä suunnitella yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Arjen haasteiden lisäksi toimintaterapiassa on myös tärkeää huomioida asiakkaan vahvuudet ja tuoda niiden kautta onnistumisia arkeen.

Vapaa-aikaani vietän ystävieni, perheeni ja kahden maatiaiskissan kanssa. Harrastan muun muassa laulamista, neulomista ja käyn kesäisin erilaisissa harrasteajoneuvotapahtumissa.