Koulutus

★ Tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja, Tanssi-liiketerapian erikoistumiskoulutus 1, Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet 30op. Eino Roiha-instituutti Jyväskylä, 9.6.2023.

★ Psykofyysinen lähestymistapa toimintaterapeuteille 10op, 17.8.2021, TREE Tampereen yliopisto & Tampereen ammattikorkeakoulu

★ Suomen aikuisneurologisten Toimintaterapeuttien Unioni- koulutuspäivät 17.-18.5.2019

★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 1/2019, Liminka

★ Gas-menetelmä (Goal Attainment Scaling) 2017 Oulun ammattikorkeakoulu

★ Jumppakoulu-koulutus 2012 Suomen Voimisteluliitto

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 702 0017
Sähköposti: emilia@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset ja aikuiset, psykofyysinen toimintaterapia

Muuta

Työssäni toimintaterapeuttina haluan mahdollistaa asiakkailleni onnistumisen kokemuksia itsestään toimijana heille tärkeissä toiminnoissa sekä rooleissa. Merkityksellistä ja vaikuttavaa työstäni tekee terapeuttisen suhteen rakentuminen sekä työskentely arkiympäristöissä yhdessä lähiverkoston kanssa.

Asiakaskuntaani ovat pääsääntöisesti lapset ja aikuiset. Lasten kanssa työskentely on ollut minulle mieluista aikaisemmista töistäni lasten tanssi- ja liikuntaleirin ohjaajana. Itselleni merkityksellistä työtä olen tehnyt myös (nuorten) aikuisten mielenterveyskuntoutujien parissa. Olen päässyt tutustumaan erilaisiin kulttuureihin työskentelemällä ulkomailla Saksassa ja Sloveniassa ja samalla syventänyt osaamistani toimintaterapeuttina.

Hyödynnän asiakkaan mielenkiinnonkohteiden mukaisia menetelmiä sekä psykofyysistä lähestymistapaa työskentelyssäni. Lisäksi olen kiinnostunut eläinavusteisesta ja luontolähtöisestä terapiatyöstä.

Vapaa-aikaa vietän harrastamalla koirani kanssa, tanssitunneilla, luonnossa liikkuen tai kirjaa lukien. Saan virtaa läheisistäni ja uuden oppimisesta.