Koulutus

★ Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op koulutuksessa, valmistuminen syksyllä 2024
★ Rajataitotyöpaja Auttavat rajat. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
★ Kehityspsykologia 5 op
★ Aistimodulaatio – aistien hyödyntäminen toimintaterapeutin mielenterveystyössä 5 op, Turku Amk 2022
★ Toimintaterapeutti AMK
★ Lähihoitaja

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 377 0386
Sähköposti: henna@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset, nuoret ja aikuiset

Aikaisemmalta koulutukselta olen kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja.

Työssäni minulle on tärkeää auttaa asiakasta kokemaan onnistumisen iloa ja löytämään omia vahvuuksiaan. Luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on onnistuneen terapian edellytys, joten haluan panostaa siihen.

Työskentelen kaiken ikäisten asiakkaiden, sekä heidän lähiverkostojensa kanssa. Asiakkaan verkoston kanssa tehtävä yhteistyö auttaa kuntoutusta siirtymään asiakkaan arkeen. Ihmiset kokevat monenlaisia haasteita elämässä, joten on tärkeää, että vaikeissakin tilanteissa on joku tukena ja auttaa luomaan toivoa.

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni kanssa, käyn kuntosalilla ja luen kirjoja.