Koulutus

Toimintaterapeutti AMK 5/2008
★ Kuntoutuksen erityisasiantuntija, YAMK 3/2021
★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto. (2014)
★ Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön, Mikkelin kesäyliopisto. (2021)
★ Vahva TOImija -seminaari: teemana Toimintaterapiayrittäjyys ja muuttuva toimintaympäristö, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. (2021)
★ Hybridikuntoutus, Tutoris Erikoiskuntoutus, Oulu. (2021)
★ Vahva TOImija seminaari: teemana etätoimintaterapia webinaari, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. (2020)
★ Kuntoutuksen työtapojen arviointi ja kehittäminen: Motivoiva haastattelu. Tutoris Oy. (2019)
★ Leikki lapsen kehityksen tukena, Professio. (2019)
★ Lasten psykiatriset ongelmat kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin, Niilo Mäki Instituutti. (2018)
★ Teknologia kuntoutuksessa – etäkuntoutus, virtuaalikuntoutus, teknisavusteinen kuntoutus. Tutoris Oy. (2018)
★ Zones of regulation- menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Toimintaterapia Tammisto. (2018)
★ Hahmotushäiriöt –ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus, Niilo Mäki Instituutti. (2018)
★ Hyvän ja pahan syli, eheyttävä vuorovaikutus lasten ja nuorten terapiassa, muutoksen tekeminen mahdolliseksi, vuorovaikutuksen ja leikin synty, Tmi toimintaterapia Toteemi. (2017)
★ Neurologisen kuntoutujan yläraajan aktivointi toimintaterapiassa, Tutoris Erikoiskuntoutus. (2017)
★ Aistiseikkailu-ideakoulutus, Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu. (2016)
★ Tukiviittomat, Viittomakielialan osuuskunta Via. (2016)
★ Tabletti kuntoutus- ja terapiatyössä, Tutoris Oy. (2015)
★ Bodytech Kinesiology Taping: Level I: Toimintaterapeutit, Bodytech. (2015)
★ Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin, Kuusamo. (2014)
★ TOImiva arki 2013 – koulutuspäivät, Valtakunnalliset koulutuspäivät toimintaterapeuteille, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. (2013)
★ Suomen käsiterapiayhdistys Ry:n 20v. juhlasymposium, ORTON Invalidisäätiö. (2013)
★ Kliininen havainnointi- strukturoitu lapsen sensomotorisia valmiuksia arvioiva havainnointimenetelmä, Sity ry. (2012)
★ Miten ohjeistaa vanhempia, joiden lapsilla on oppimisen vaikeuksia, Niilo Mäki Instituutti (2012)
★ ICF Toimintakyvyn luokitusjärjestelmä: ICF- toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitusjärjestelmä. ICF- luokitusjärjestelmä toimintakyvyn arvioinnissa. ICF moniammatillisena arviointimenetelmänä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu. (2006)

Toimintaterapeutti YAMK

www.balansiakuntoutus.fi
(alihankkija)

Puhelin: 040 513 7553
Sähköposti: johanna@balansiakuntoutus.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Työkokemus

Yrittäjänä Johanna Rissanen/ Balansia Kuntoutus 3/2022 alkaen 

Tutoris Erikoiskuntoutuksessa 2010-2022 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, TAYS: foniatrian poliklinikka sekä akuutin neurologian osasto 2009 

Muuta

Osaaminen: lasten, nuorten ja työikäisten toimintaterapia. Minulle tuttuja ovat mm. seuraavat toimintakykyyn vaikuttavat tilat: kehitysviivästymät ja -vammat, hahmottamisvaikeudet, neuropsykiatriset häiriöt, neurologiset häiriöt kuten AVH, ms-tauti ja kipuoireyhtymät. Terapiaprosesseissa minulle tärkeitä ovat asiakaskeskeinen, yhteisöllinen ja osallistava toimintatapa. 

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.balansiakuntoutus.fi