Koulutus

★ Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Rastor Instituutti 2022
★ Joustavaa arkea – Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, verkkokurssi, Toiminta Akatemia
★ Lasten tunnetaito-ohjaaja MM peruskoulutus 40 op, 2020-2021, Oulu
★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 1/2019, Liminka
★ Sensorinen integraatio ja luova liikunta (4 pvä), 2018, Oulu
★ Pojasta polvi paremmaksi – kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä, 4.5.2018, ODL Hyvinvointikeskus, Oulu
★ Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin, NMI, Oulu 19.5.2017
★ Aistikoulutus, Oys 21.3.2017
★ Toimintaterapiaa kouluympäristössä -verkostopäivä 28.10.2016, Jyväskylä
★ Hahmotushäiriöt -Ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus- koulutus, 27.10.2016, Niilo Mäki Instituutti, Oulu
★ Aistit toimijuuden takana – Aistimusten käsittelyn häiriöt ja keinot tukea lapsen osallistumista arjen tilanteissa, 20.5.2016 Helsinki
★ Tietotekniikka toiminnan mahdollistajana
★ GAS –menetelmäkoulutus (Pätevyys käyttää GAS –menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa)
★ Eväitä toiminnan havainnointiin
★ Erityisen tuen tarpeinen lapsi osallisena koulussa
★ Seniori hyvinvointitreenit- ohjaaja koulutus, Oulu 2-3.11.2015
★ Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun, Oulu 22.9.2015
★ Vanhempien voimavarakeskeinen kuntoutus ja neuvonta- koulutus, Oulu 23-24.4.2015
★ Voimaneidot ohjaajakoulutus, Oulu 16-17.4.2015
★ Aivovamman kokeneen henkilön sosiaalisen kanssakäymisen taitojen arviointi toimintaterapiassa, Oulu 20.11.2014
★ SPM sensory processing measure, Kuopio 29-30.1.2015
★ Kaltoin kohtelulle altistuneiden lasten kehitykselliset riskit ja lasten auttaminen, 2.12.2014

Toimintaterapeutti AMK
Puhelin: 040 564 5382
Sähköposti: maria@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Koen työssäni erityisen tärkeäksi yhteistyön perheen ja verkostojen kanssa. Terapian vaikuttavuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki lapsen arjessa toimivat aikuiset tekevät yhdessä työtä lapsen paremman arjen eteen. Vanhemmat ovat aina oman lapsensa parhaita asiantuntijoita ja pyrin tekemään työtäni aina kunnioittaen perheen arvoja ja toiveita.

Vapaa-ajallani pyrin harrastamaan monipuolisesti liikuntaa. Ja arkeen iloa tuo perheen kanssa puuhailu 🙂