Koulutus

★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 2021
★ Strategia – ohjaaja koulutus, vanhempainohjauskurssin ohjaaja, ADHD-liitto ry 2021
★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 2019
★ Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus, Jamk 2018
★ EETU -etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lapsen toimintaterapiaan hanke 10 op, Jamk 2017-2018
★ Apuvälineet toimintakyvyn tukena, PPSHP 2018
★ Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia Green Care menetelmillä – koulutuspäivä 2018. LuontoLeena ja Voimatassu
★ Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Toimintaterapia Tammisto 2017
★ K.O.N.S.T.I. -koulutus haastavan käyttäytymisen psykologisesta hallinnasta, Suomen Psykologinen Instituutti 2017
★ Näyttöön perustuva toimintaterapia, OYS 2016
★ Voimauttavan valokuvan menetelmä luontolähteisen kuntoutuksen ja Green Care -toiminnan tukena -koulutuspäivä, kouluttajana Miina Savolainen, Lapin AMK 2016
★ Autismin kirjo tutuksi – koulutussarja, Autismi- ja Aspergerliitto ry 2014
★ Lapsi toimijana – miten voimme yhdessä tukea lapsen osallisuutta arjessa? PPSHP 2013
★ GAS – menetelmä koulutus (Pätevyys käyttää GAS -menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa)
★ Kasvatustieteen perusteet 25 op. Oulu, avoin yliopisto, 2012

Toimintaterapeutti AMK

www.ttminnas.fi
(alihankkija)

Puhelin: 044 989 6739
Sähköposti: ttminnas@gmail.com

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Minulle työssäni on erityisen tärkeää asiakas- ja perhelähtöisyys. Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiverkostojen kanssa aina yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden mukaan. Asiakaskuntani koostuu lapsista aikuisiin.

Tykkään liikkua luonnossa ja ulkoilla Bea-koiran kanssa. Lisäksi minulla on teknistä kokemusta, jota mielelläni hyödynnän asiakkaideni kanssa silloin kun se on tarkoituksenmukaista.