Koulutus

 Bobath Advanced Course – IBITA certified The use of postural tarnsitions as a treatment modality , 15-19.3.2023, Helsinki Neurotiimi / Tammisaari
 Työsuojelun / työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus, Suomen ensiapukoulutus Oy 5.10.2021
 Assessment and Treatment of Adults with Neurological Conditions (the Bobath Concept), SeAMK & Neurotrim 7.9.2020-10.9.2021
 Potilassiirtojen Ergonomiakortti, Työterveyslaitos 21.1.-26.3.2019
★ Näyttöön perustuva toimintaterapia, OYS 18.11.2016
★ Yhdessä lapsen ja perheen tukena – matkalla moniammatilliseen yhteistyöhönOYS 5.10.2016
★ Hengityshalvauspotilaiden hoito OYS:n erityisvastuualueella, OYS 21.4.2016
★ Toimintaterapia asiakkaille, joilla on aivovamman seurauksena neuropsykologisia oireita, Santtu ry 11.3.2016
★ Hahmotusvaikeudet – ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet, Niilo Mäki Instituutti 17.11.2015
★ COPM -menetelmäkoulutus, JAMK 6.11.2015
★ CRPS – moniammatillinen kuntoutushaaste, OYS 6.10.2015
★ Palovammapotilaan kuntoutus, PPSHP & OAMK 22.9.2009
★ Ehkäisevän päihdetyön perusteet 3 op, Humak 10.2.-12.3.2009

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 849 3319
Sähköposti: noora@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Aikuisneurologiset, bobath-lähestymistapa, ikääntyneet, kotikuntoutus, neurologiset lapset, kipuasiakkaat

Muuta

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää kohdata asiakas sellaisena kuin hän on, sillä työskentelyni perustana ovat luottamus ja vuorovaikutus välillämme. Tavoitteenani on tukea asiakasta osallistumaan itselle merkityksellisiin toimintoihin niin, että asiakas saa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa käsitystään itsestä toimijana. Haluan auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuutensa ja iloita yhdessä pienistäkin edistysaskeleista! Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden, sekä heidän lähiverkostojensa kanssa. Aiemman työkokemukseni pohjalta minua kiinnostavat erityisesti neurologiset asiakkaat työikäisiin ja ikääntyneisiin painottuen, sekä kroonista kipua kokevat asiakkaat.  

Vapaa-ajalla pidän ulkoilusta ja liikkumisesta yhdessä perheeni kanssa. Rentoudun myös käsitöitä tehden ja puutarhatöiden parissa.