Koulutus

★ Psykoterapeuttisesti orientoitunut toimintaterapia – psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, 25 op, 28.5.2021-15.01.2022, läsnä/etä Kouluttajina: Risto Lappeteläinen ja Vilma Haapalo

★ Strategia – ohjaaja koulutus, vanhempainohjauskurssin ohjaaja, 8-9.4.2021, verkossa

★ Neuropsykiatriset erikoisopinnot. Neuropsykiatrinen valmentaja, osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Wellmind Terveys Oy. 26op/ 700h, 11/2017-04/2018

★ Motorisen oppimisen vaikeudet- verkkokoulutus. Niilo Mäki Instituutio. 1op 12/2017

★ Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin. Niilo Mäki Instituutio. Kuopio. 8h 10/2016

★ ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) Avant!-Vauhtia autismikuntoutukseen – hanke Ombrelo Oy. Teoreettinen osa ja kliininen näyttö 6pv. Oulu 18.11.2015 – 8.4.2016

★ GAS (Goal Attainment Scaling) – koulutus. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Laajuus 3 op. 30.8.2013 – 14.11.2013.

★ Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 11.6.2009.

★ Psykologian perusopinnot (approbatur). Jyväskylän yliopisto, Laajuus 25 op. 22.5.2006

★ Traumainformoitu kohtaamiskulttuuri- Tunnetaitoja, ylivireystilasäätelyä ja myötätuntoa lasten kanssa työskenteleville, 8 x 45 min. , 12.10 ja 18.10.2020. Kouluttajina: Minna Katajamäki ja Kati Sarvela

★ Sensorisen integraation perusteet johdanto (A-osa), 1 op, 17-18.9.2020 OAMK

Toimintaterapeutti AMK

(vanhempainvapaalla)

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Minulla on kokemusta toimintaterapeutin työstä yksityiseltä puolelta sekä erikoissairaanhoidosta. Kokemusta ja näkemystä olen saanut myös lastensuojelun yksityiseltä puolelta. Asiakkaiden kanssa työskennellessäni olen rauhallinen, läsnä ja huumorintajuinen. Pidän tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä sekä perhekeskeisyyttä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnän asiakkaan omia vahvuuksia ja hänelle merkityksellisiä toimintoja arjessaan. Mielelläni käytän terapiassa myös luonto- ja eläinavusteisia toimintoja kun se on tarkoituksenmukaista. Kokemusta minulla on eniten neuropsykiatristen ja psykiatristen lasten- ja nuorten kuntoutuksesta, mikä on myös oma mielenkiinnon kohteeni.

Vapaa-ajallani viihdyn lenkkeilemässä ja retkeilemässä Taisto koirani kanssa luonnossa.