Koulutus

★ Toimintaterapeutti AMK, 12/2007
★ Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK -tutkinto (valmistuva opiskelija)

★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 1/2019, Liminka
★ Peiliterapia ylä- ja alaraajan motoriikan kuntoutuksessa, 2018
★ Haasteena vaikea kipu, 2018
★ Pojasta polvi paremmaksi – kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä, 2018
★ GAS -koulutus, 2018
★ Bobath -peruskurssi, 2017
★ Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu, 2017
★ Näyttöön perustuva toimintaterapia, 2016
★ Faskiatekniikka I, toimintaterapeuteille, 2016
★ Kouluikäisten kuntoutus, 2016
★ Toimintaterapia asiakkaille, joilla on aivovamman seurauksena neuropsykologisia oireita, 2016
★ Toiminnalliset kädet, 2014

Toimintaterapeutti AMK

www.toimintaterapiapalvelut.fi
(alihankkija)
Puhelin: 050 343 9436
kaattari.saara@toimintaterapiapalvelut.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Työkokemus

Yrittäjänä Kaattari Saara / Toimintaterapiapalvelut, 2016 alkaen
Caritas kuntoutuksessa, 2014-2016
ODL Kuntoutuksessa 2010-2014
PPSHP, OYS, kuntoutusosastolla 2008 

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.toimintaterapiapalvelut.fi