Koulutus

★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, 2022–2023, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu
★ Ralla Leikki-, kaveri- ja tunnetaitojen tukeminen verkkokurssi 4/2022
★ Fysioterapia- ja Toimintaterapiapäivät 24.-25.3.2022, Kuntoutuskouluttajat Oy
★ Oppia, iloa ja osallisuutta kouluikäisten toimintaterapiassa 17.-18.3.2022, Toiminta Akatemia
★ Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen 3.-4.2.2022, Toiminta Akatemia
★ Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 28-29.9.2020, Oulu, Kuntoutus Kouluttajat
★ GAS-menetelmäkoulutus (Pätevyys käyttää GAS-menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa) 2018

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 634 4868
Sähköposti: sinna@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset, nuoret ja aikuiset

Muuta

Työssä itselleni tärkeää on rakentaa luottamuksellinen ja lämminhenkinen yhteistyösuhde asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Asiakas- ja perhelähtöisyys on minulle toimintaterapeuttina etusijalla, ja pyrin suunnittelemaan terapiat yhdessä asiakkaan kanssa niin, että toimintaterapia olisi paitsi tavoitteellista, myös merkityksellistä ja hauskaa.  

Koen, että ongelmien ja haasteiden ratkomisen lisäksi toimintaterapiassa yhtä tärkeää on korostaa yksilön vahvuuksia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Tiivis yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa mahdollistaa terapiassa opittujen taitojen siirtymisen asiakkaan arkeen. 

Vapaa-aikaani tykkään viettää ystävien ja perheen seurassa. Itselleni mieluista toimintaa on muun muassa lenkkeily, musiikin kuuntelu ja kitaran soitto, leipominen ja lukeminen. Myös erilaiset kulttuurit ja matkailu kiinnostaa, ja reissaamisen lisäksi olen työskennellyt Espanjassa ja tehnyt työharjoittelun Kanadassa.