Koulutus

★ Autismikirjon asiantuntijakoulutus 7.3-24.5.2023 (6 lähipäivää) Valteri, Onerva, Jyväskylä
★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa -koulutuspäivät 9.-10.4.2022 sekä koulutuksellinen työnohjaus. Satu Herukka.
★ Lähiesimiestyön ammattitutkinto (henkilöstötyö, toiminnan kannattavuus, lähiesimiehenä toimiminen). 2019-2021. Raahen Porvari- ja Kauppakoulu.
★ Sensorisen integraation perusteet johdanto (A-osa), 1 op, 17-18.9.2020 OAMK
★ Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky ( B- osa), 5 op, kevät 2021 Turun AMK
★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 1/2019, Liminka
★ Sensomoottori peruskurssi: Ryhmäharjoitusmenetelmä sekä jatkokurssi 1: Testaus ja seuranta, 29-30.8.2018 Alajärvi
★ Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi- koulutus Rovaniemellä 20.-22.9.2017
★ Rauta-koulutus, myönteisen mielialan vahvistamisen ryhmämalli, Emotio, Oulu 22.3.2017
★ Aistikoulutus, Oys 21.3.2017
★ ”Nepsyperheen” voimavarat käyttöön – koulutus 6-7.3.2017 Tampereella
★ Toimintaterapiaa kouluympäristössä -verkostopäivä 28.10.2016, Jyväskylä
★ Spiral- koulutus, Spiral – lautapeli pohjautuu kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF), Oulu 12.4.2016
★ Toiminnanohjaus ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa?, 31.3.2016 Jyväskylä
★ Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus, (Pätevyys käyttää Lapset puheeksi –menetelmää perheiden kanssa työskenneltäessä.)
★ GAS –menetelmäkoulutus (Pätevyys käyttää GAS –menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa)

Toimintaterapeutti AMK
Puhelin: 045 1488 006
Sähköposti: sofia@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset ja nuoret

Muuta

Pidän asiakas- ja perhelähtöistä työskentelyä ensiarvoisen tärkeänä työssäni. Koen, että asiakkaan ja hänen lähiverkostojensa on tärkeää olla mukana niin toimintaterapiaprosessin suunnittelussa, toteutuksessa kuin sen vaikuttavuuden arvioinnissakin.

Kohtaan asiakkaat aina ainutkertaisina yksilöinä ja pyrin toteuttamaan toimintaterapiaa aina näyttöön perustuvan ja uusimman tiedon sekä toimintalähtöisen työotteeni kautta.

Työssäjaksamista huomioin monipuolisella liikunnalla sekä ohjaan joukkuevoimistelua. Kotoani löytyy myös Sulo- kissa.