Koulutus

★ Toimintaterapeutti AMK, 2006
★ SI-terapeutti (valmistuminen 1/2022)

★ Sensorisen integraation perusteet B-osa, 2019
★ Tenavat tasapainoon, 2019
★ Mikä minussa on vikana? Esimerkkejä traumatisoituneen lapsen kuntoutukseen, 2019
★ Sensorisen integraation perusteet A-osa, 2019
★ Zone of regulation, 2019
★ Motivoiva haastattelu, 2019
★ Tartu toimeen, 2018
★ Teknologia kuntoutuksessa, 2018
★ Etäsertifikaatti, 2018
★ Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi, 2018
★ Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Aspergerin oireyhtymä: Teoriaa ja menetelmiä arkeen, 2017
★ Neurologisen kuntoutujan yläraajan aktivointi toimintaterapiassa, 2017

★ Kuntoutukseen liittyvät ohjelmistot, 2017
★ Muisti ja oppiminen, 2013
★ Hahmotusvaikeudet- Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet, 2013
★ M-Fun, Miller Function & Participation Scales testikoulutus, 2009
★ Mä haluun, Haluunks mä? / Tuntoaisti, 2008
★ Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien huomioiminen toimintaterapiassa, 2008
★ Tukiviittomat, 2007
★ Kouluikäisten kuntoutus, Niilo Mäki Instituutti, 2007
★ Tuettu suru -projekti, Lasten sururyhmän ohjaajan koulutus, 2005

Toimintaterapeutti AMK

www.activo.fi
(alihankkija)
puhelin: 041 5023350
kristiina.karihtala@activo.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Työkokemus

Yrittäjä,  Activo Terapiapalvelut 11/2020 alkaen
Tutoris Erikoiskuntoutus Oy 2012-2020
Oy Terapia. 2007-2011

Erikoistuminen:
Lasten ja nuorten toimintaterapia, SI-terapia

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.activo.fi