Koulutus

★ Nepsy-lapsi koulussa 5 op, Oppimaa 2023
★ Toimintaterapeutti AMK, Oulun ammattikorkeakoulu – marraskuu 2022
★ Zones of Regulation® -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena -koulutus, 28.10.2022
★ ICF- luokitus ja GAS-menetelmän perusteet 3 op, Tampereen ammattikorkea koulu 2022
★ Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla 5 op, LAB ammattikorkeakoulu 2022
★ Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen 5 op, KARELIA ammattikorkeakoulu 2022
★ Green Care -perusteet 5 op, KARELIA ammattikorkeakoulu 2020
★ Mindfulness MBSR -kurssi 1 op, Oulun ammattikorkeakoulu 2020
★ Hygieniapassi

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 755 1319
Sähköposti: laura@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas voi olla oma itsensä terapiassa ja kokea tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Työssäni pidän tärkeänä asiakkaan aitoa kohtaamista, joka tapahtuu turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Keskeisessä roolissa on myös yhteistyö asiakkaan läheisten ja lähipiirin kanssa. Yhteistyöllä lähipiirin ja verkostojen kanssa asiakkaalle mahdollistetaan osallistuminen hänelle merkityksellisiin toimintoihin sekä yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

 

Erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovat luonto- ja eläinavusteiset menetelmät, joihin toivon kouluttautuvani tulevaisuudessa enemmän. Parasta työssäni on pienistä onnistumisista iloitseminen sekä yhteistyön tekeminen asiakkaan, perheen ja lähipiirin kanssa.

 

Vapaa-aikani kuluu pääosin liikunnan, läheisten ihmisten, koirieni ja rentoutumisen merkeissä. Lempiharrastuksiini kuuluvat luonnossa liikkuminen ympäri vuoden, koirien kanssa harrastaminen sekä kirjojen lukeminen.