Koulutus

★ Ralla leikkitaitojen havainnointimenetelmä osaksi aikuisen työkalupakkia, verkkokoulutus 2op, 3/2023
★ Nepsy-lapsi koulussa 5 op, verkkokoulutus (Oppimaa 2023)
★ Ben Furman: Muksuoppi 3 op, verkkokoulutus (Oppimaa 2023)
★ GAS-menetelmä (Goal Atteinment Scale), 3op, Oulun ammattikorkeakoulu, 9/2022

 

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 772 1434
Sähköposti: nea@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset, nuoret ja aikuiset

Muuta

Asiakas- ja perhelähtöinen työskentely on minulle ensiarvoisen tärkeää. Kohtaan jokaisen asiakkaan ainutlaatuisena yksilönä ja kunnioitan perheen toiveita, tapoja ja arvoja. Työskentelen asiakkaiden luonnollisissa ympäristöissä, mikä mahdollistaa muun muassa taitojen siirtymisen arkeen. Terapiaa toteutan näyttöön perustuvan tiedon sekä asiakkaan tarpeiden, mielenkiinnonkohteiden ja arvojen mukaan. Työn avulla mahdollistan asiakkailleni onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuden kehittää itseään. Tavoitteena työssäni on etenkin luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen ja asiakkaan tukeminen hänelle merkityksellisissä asioissa. Koen, että tärkeää toimintaterapiassa on kehittämiskohteiden lisäksi löytää myös asiakkaan vahvuuksia.

 

Liikunta on aina ollut lähellä sydäntäni. Vapaa-ajallani vietän aikaa ystävieni kanssa, liikun monipuolisesti ja katselen sarjoja tai elokuvia.