Koulutus

★ Perhe- ja paripsykoterapeutti 2024-, Oulun yliopisto (opintojen aloitus 10/2021, valmistuminen 12/2024)

★ Nepsy-lapsi koulussa 5op, Oppimaa 05/2023

★ Nepsy-nuoren tukeminen 5op, Oppimaa 05/2023

★ Kuntoutujan itsesäätelyn, itseohjautuvuuden ja itsetuntemuksen haasteet kuntoutuksen esteenä, Heli Isomäki 31.3.2023

★ GAS-koulutus 09/2022 (ja syksy 2015)

★ Dialektisen käyttäytymisterapian hyödyntäminen perheterapiassa 0,5h/14h, Tunne Mielesi Oy ja Suomen Perheterapiayhdistys 11/2021

★ Psykologian opinnot 30op, Jyväskylän avoin yliopisto, 2021

★ Zones of Regulation -menetelmäkoulutus, Toimintaterapia Tammisto 04/2018

Toimintaterapeutti AMK

www.lempeaterapiapalvelut.fi
(alihankkija)

Puhelin: 044 248 6009
Sähköposti: lempeaterapiapalvelut@gmail.com

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Minulla on useamman vuoden työkokemus toimintaterapeuttina toimimisesta lasten- ja nuorisopsykiatrialla lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Asiakkaina minulla on ollut perheitä, joissa lapsella tai nuorella on esimerkiksi käyttäytymisen ja/tai tunne- ja itsesäätelyn haasteita, neuropsykiatrisia haasteita, valikoivaa puhumattomuutta tai masennus- ja ahdistusoireilua. Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää, että lapsella tai nuorella on mahdollisuus osallistua itselleen merkitykselliseen ja ikätasoiseen toimintaan, mikä usein onkin yksi toimintaterapeuttisen työskentelyn tavoitteista. Tärkeää on myös se, että lapsen tai nuoren omien taitojen ja valmiuksien vahvistumisen lisäksi myös toimintaympäristöt tukevat toimintaan osallistumista. Pidän tärkeänä myös koko perheen huomioimista ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen löytämistä sekä niiden hyödyntämistä toimintaterapian tukena.

Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa perhe- ja paripsykoterapeutiksi, arvioitu valmistuminen joulukuussa 2024. Koulutukseeni liittyen teen myös perhe- ja pariterapeuttista työtä (ei Kela-korvattavuutta).