Koulutus

★ Seta ry – Opiskelijoille suunnattu verkkokoulutus intersukupuolisuudesta 5/2020

★ Toimintaterapeutti (AMK), valmistunut 10/2021

★ Leikki-, kaveri- ja tunnetaitojen tukeminen, verkkokoulutus 1/2023

★ Pelastakaa lapset Ry – Verkkokoulutus: väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen kohtaaminen nuorisotyössä, 3/2022

★ Ralla leikkitaitojen havainnointimenetelmä osaksi aikuisen työkalupakkia, verkkokoulutus 2 op, 3/2022

★ MAPA®️ Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta, 2pv, 4/2022

★ Oppimaa verkkokurssi – Nepsy- nuoren tukeminen 5 op /2023

★ Suojellaan lapsia ry – Miten tukea lasten turvallista kulkemista digiliikenteessä, 5-osainen koulutussarja, 1/2024

 Lapin kesäyliopisto – Seksuaalineuvojakoulutus 30 op 3/2024

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 045 351 2644
Sähköposti: sanni@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset

Muuta

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää luoda turvallinen tila, jossa asiakas voi olla oma itsensä ja kokee itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Pyrin siihen, että kanssani toimiessa asiakas ja hänen verkostonsa kokee tulevansa kuulluksi. Koen voimavaralähtöisyyden, mielekkäiden ja motivoivien toimintojen etsimisen olevan työssämme rikkaus, minkä vuoksi nautin siitä, että voimme yhdessä löytää uusia tapoja toimia ja pääsen ohella itsekin tutustumaan uusiin asioihin. Minulla on ennakkoluuloton lähestymistapa, joten näen jokaisen asiakkaan ja tämän ympäristön uniikkeina. Seksuaalineuvojakoulutus tuo minulle lisäosaamista seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen sekä lähiympäristön ohjaamiseen seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Käsittelen seksuaalisuutta työssäni esim. puhumalla unnutuksesta, harjoittelen asiakkaan kanssa sekä hänen omien että muiden fyysisten rajojen kunnioittamista ja autan vahvistamaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Minulla on tietoa myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Vapaa-ajalla tykkään uppoutua erilaisiin tarinoihin – elokuvat, videopelit ja kirjat ovat todella lähellä sydäntäni. Myös urheiluharrastukset kuuluvat arkeeni, ja erityisesti pidän tanssista sekä juoksemisesta. Tykkään kokeilla uusia juttuja, esimerkiksi valokuvaaminen filmikameralla on yksi ”innostusharrastuksistani”.