Koulutus

★ Traumapsykoterapeuttiopiskelija
★ Toimintaterapeutti ylempi AMK
★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja
★ Perheinterventiokliinikko

Täydennyskoulutus

★ GAS- koulutus 2018
★ ICF – koulutus 2017
★ Traumojen prosessointi työpaja 2017
★ Lasten ja nuorten dissosiaatiohäiriöiden hoito- vaiheittainen työskentely 2018
★ Pojasta polvi paremmaksi- kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä 2018
★ KKT-lyhytinterventiot (kognitiivinen käyttäytymisterapia) lasten ja nuorten kanssa 2016
★ Lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen – tunnistaminen ja tuki 2016
★ Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä 2015
★ RALLA- leikinarviointi 2015
★ Lapset puheeksi- keskustelun ja neuvonpidon kouluttajakoulutus 2015
★ Julkisen sektorin yksilöterapiakoulutus 2013
★ Skeematerapian perusteet 2014
★ CRPS:n tunnistaminen ja tehokashoito 2015
★ NLP perusteet 2015
★ Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidottomia tukeminen 2015
★ Terapeuttinen kirjoittaminen 2015
★ ”Miten ottaa väkivalta puheeksi turvallisuus näkökulman kautta?” 2015
★ Addiktiot ja kuntoutuminen -seminaari 2015
★ Mobiililaitteiden hyödyntäminen kuntoutuksessa 2015
★ Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen 2015
★ Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijlöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa 2015
★ Ekapeli ja lukeman oppimisen -teoria 2015
★ Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä 2015

Toimintaterapeutti AMK

www.ilotoimii.fi
(alihankkija)
puhelin: 040 963 3145
toimintaterapia@ilotoimii.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Toimintaterapeutti ylempi AMK, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, perheinterventiokliinikko, lapset puheeksi – ja neuvonpitokouluttaja, julkisen sektorin yksilöpsykoterapian lisäkoulutus, työnohjaaja, paljon täydennyskoulutuksia ja kokemusta lasten – ja nuorten psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani www.ilotoimii.fi