Koulutus

★ Traumapsykoterapeuttiopiskelija (valmistuva)
★ Toimintaterapeutti ylempi AMK
★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja
★ Perheinterventiokliinikko

 

★ GAS- koulutus 2018
★ ICF – koulutus 2017
★ Traumojen prosessointi työpaja 2017
★ Lasten ja nuorten dissosiaatiohäiriöiden hoito- vaiheittainen työskentely 2018
★ Pojasta polvi paremmaksi- kiintymyssuhdenäkökulmia ja dialogisuutta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä 2018
★ KKT-lyhytinterventiot (kognitiivinen käyttäytymisterapia) lasten ja nuorten kanssa 2016
★ Lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen – tunnistaminen ja tuki 2016
★ Lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä 2015
★ RALLA- leikinarviointi 2015

★ Lapset puheeksi- keskustelun ja neuvonpidon kouluttajakoulutus 2015
★ Julkisen sektorin yksilöterapiakoulutus 2013
★ Skeematerapian perusteet 2014
★ CRPS:n tunnistaminen ja tehokashoito 2015
★ NLP perusteet 2015
★ Kirjoittamisen vaikeudet ja kirjoitustaidottomia tukeminen 2015
★ Terapeuttinen kirjoittaminen 2015
★ ”Miten ottaa väkivalta puheeksi turvallisuus näkökulman kautta?” 2015
★ Addiktiot ja kuntoutuminen -seminaari 2015
★ Mobiililaitteiden hyödyntäminen kuntoutuksessa 2015
★ Ammattiin opiskelevien nuorten opiskelumotivaation tukeminen 2015
★ Sosiaalisten taitojen ja motivaatiotekijlöiden tukeminen esi- ja alkuopetuksessa 2015
★ Ekapeli ja lukeman oppimisen -teoria 2015
★ Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä 2015

Toimintaterapeutti AMK

www.ilotoimii.fi
(alihankkija)
puhelin: 040 9633145
toimintaterapia@ilotoimii.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Työkokemus

Yrittäjä Ilotoimii yrityksessä 2016 alkaen
Lasten- ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoidon työryhmä 2008-20016
Lääkinnällinen kuntoutus 2006-2007

Lisää minusta ja tekemästäni työstä löydät kotisivuiltani www.ilotoimii.fi

Erikoistuminen:
Lasten- ja nuorisopsykiatria sekä perheiden kanssa työskentely.