Koulutus

★ Toimintaterapeutti, OAMK – joulukuu 2022
★ Nepsy-lapsi koulussa 5 op, verkkokoulutus (Oppimaa 2023)
★ Voi hyvin – Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys 5 op, Metropolia ammattikorkeakoulusta
★ Green Care perusteet 5 op. Karelia-ammattikorkeakoulusta
★ ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet 3 op. Tampereen ammattikorkeakoulu
★ Mindfulness Based Stress Reduction MBSR-koulutus 1 op. Oulun ammattikorkeakoulusta.
★ Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yo) 15 op Oulun yliopistolla
★ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja tukiviittomakoulutuksen 16 op., Vuolle opisto, Oulu
★ Eviran myöntämä hygieniapassi

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 0400 882 191
Sähköposti: veera@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset ja nuoret

 

Muuta

Toimintaterapeuttina vahvuuteni on luottamuksellisen ja kiireettömän asiakaskohtaamisen luominen. Minulle on tärkeää, että asiakas voi olla kanssani täysin oma itsensä ja kokea tulevansa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Haluan työssäni mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja olla mukana jakamassa arjen pieniä iloja.

Työskentelytapoihini kuuluu asiakkaan mielenkiinnonkohteiden ja hänelle merkityksellisten toimintojen hyödyntäminen sekä hänelle luontaisissa ympäristöissä toimiminen. Toimiva yhteistyö asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkostojensa kanssa on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä vuoksi pyrinkin siihen, että asiakas ja hänen verkostonsa kokevat tulevansa kuulluksi toimiessaan kanssani. Suunnittelen työni viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuen ja pyrin kehittämään osaamistani jatkuvasti.

Vapaa-aikani kulutan pääasiassa liikunnan, läheisten ihmisten ja rentoutumisen parissa. Lempiharrastukseni ovat kuntonyrkkeily, pitkät kävelyt luonnon keskelle sekä sarjojen ja elokuvien katselu.