Koulutus

★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 2021

★ Strategia – ohjaaja koulutus, vanhempainohjauskurssin ohjaaja, ADHD-liitto ry 2021

★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 2019

★ Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus, Jamk 2018

★ EETU -etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lapsen toimintaterapiaan hanke 10 op, Jamk 2017-2018

★ Apuvälineet toimintakyvyn tukena, PPSHP 2018

★ Lisää ammatillisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia Green Care menetelmillä – koulutuspäivä 2018. LuontoLeena ja Voimatassu

★ Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Toimintaterapia Tammisto 2017

★ K.O.N.S.T.I. -koulutus haastavan käyttäytymisen psykologisesta hallinnasta, Suomen Psykologinen Instituutti 2017

★ Näyttöön perustuva toimintaterapia, OYS 2016

★ Voimauttavan valokuvan menetelmä luontolähteisen kuntoutuksen ja Green Care -toiminnan tukena -koulutuspäivä, kouluttajana Miina Savolainen, Lapin AMK 2016

★ Autismin kirjo tutuksi – koulutussarja, Autismi- ja Aspergerliitto ry 2014

★ Lapsi toimijana – miten voimme yhdessä tukea lapsen osallisuutta arjessa? PPSHP 2013

★ GAS – menetelmä koulutus (Pätevyys käyttää GAS -menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa)

★ Kasvatustieteen perusteet 25 op. Oulu, avoin yliopisto, 2012

Toimintaterapeutti AMK
Puhelin: 040 660 4017
Sähköposti: minna@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Minulle työssäni on erityisen tärkeää asiakas- ja perhelähtöisyys. Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiverkostojen kanssa aina yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden mukaan. Asiakaskuntani koostuu lapsista aikuisiin.

Tykkään liikkua luonnossa ja ulkoilla Bea-koiran kanssa. Lisäksi minulla on teknistä kokemusta, jota mielelläni hyödynnän asiakkaideni kanssa silloin kun se on tarkoituksenmukaista.