Hyvät vanhemmat

Lapsenne kuntoutuksen aloittanut terapeutti kuuluu Toimivax Oy -nimiseen yritykseen. Toimivax Oy on perustettu 2009 tavoitteena auttaa asiakkaita säilyttämään ja saavuttamaan mielekkään ja merkityksellisen arjen. Terapian tavoitteena voi olla mm. löytää keinoja keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyyn, edistää ja luoda valmiuksia leikkitaitoihin, ennaltaehkäistä ja tukea mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita sekä kouluvaikeuksia. Terapian aikana voidaan myös rohkaista kohtaamanaan uusia haasteellisia tilanteita, vahvistaa minäkäsitystä, itsetuntoa ja kykyä ilmaista itseään ja tunteitaan. Terapiaan voidaan hakeutua arjen haasteiden vuoksi, jotka voivat näyttäytyä esim. koulussa, kotona tai vapaa-ajalla tai sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Työhömme on alusta asti kuulunut perheen ja lähiyhteisön ohjaus ja kuntoutuksen vieminen arkeen sekä asiakkaan muihin luonnollisiin ympäristöihin. Meille on tärkeää jatkuva kouluttautuminen alalla, jotta asiakkaamme saisivat parasta mahdollista kuntoutusta.

Asiakkaamme saavat lääkinnällistä kuntoutusta lähettävän kuntoutustyöryhmän ja vanhempien kanssa tehdyn yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Maksajataho voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö. Kuntoutussuunnitelma määrittelee terapian keston (45/60/90 min), tiheyden ja määrän. Terapia voi olla säännöllistä yksilöterapiaa, kontrolliluonteista ohjausta tai yhteisterapiaa toisen terapeutin tai lapsen kanssa. Terapian tulee vakuutussyistä tapahtua kuntoutussuunnitelman määräämässä paikassa (vastaanotto-, koulu-, koti- tai päiväkotikäyntinä).

Terapia voi sisältää arkipäivän askareita, leikkiä, ohjattuja harjoituksia yksin tai ryhmässä, lapsen lähiyhteisön ohjausta, kuntoutuksen viemistä arkeen sekä apuvälineiden käytön ohjausta ja seurantaa. Terapian tavoitteet tarkentuvat terapiajakson kuluessa. Terapia-aikaan sisältyy myös lapsen kuulumisten vaihto, kirjaaminen terapiavihkoon ja jatkosta sopiminen.

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää lapsen taitoja, toimintavalmiuksia ja selviytymistä omassa arkiympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä edellyttää terapeutilta yhden kirjallisen palautteen toimittamista jakson päättyessä. Kuntoutuja ja/tai vanhemmat/huoltajat antavat omat kirjalliset palautteensa terapiasta ja kuntoutuksen edistymisestä, jotka terapeutti liittää palautteeseensa. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä sekä vanhemmat arvioivat terapiasta saavutetun hyödyn ja määrittävät jatkokuntoutuksen tarpeellisuuden.

Terapiassa opittujen ja harjoiteltujen taitojen siirtyminen lapsen arkipäivään vaatii paljon kannustusta, rohkaisua, toistoja ja säännöllistä yhteistyötä perheen ja koko lähiyhteisön kanssa. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamuodot sovimme vanhempien kanssa tehdyn terapiasopimuksen/suunnitelman pohjalta. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa terapian mahdollisuuksista tai toimintaterapiaan hakeutumisesta Heli Ojamaa p. 0400-680956.

Yhteistyöterveisin
Toimivax:n terapeutit
www.toimivax.fi

Hyvät kuntoutujat

Teidän kanssa kuntoutuksen aloittanut terapeutti kuuluu Toimivax Oy -nimiseen yritykseen. Toimivax Oy on perustettu 2009 tavoitteena auttaa asiakkaita säilyttämään ja saavuttamaan mielekkään ja merkityksellisen arjen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Työhömme on alusta asti kuulunut perheen ja lähiyhteisön ohjaus ja kuntoutuksen vieminen arkeen sekä asiakkaan muihin luonnollisiin ympäristöihin. Meille on tärkeää jatkuva kouluttautuminen alalla, jotta asiakkaamme saisivat parasta mahdollista kuntoutusta.

Terapia voi sisältää arkipäivän askareita, harrastusten kokeilemista, mielekkäiden toimintojen etsimistä, ohjattuja harjoituksia yksin tai ryhmässä, lähiyhteisön ohjausta, kuntoutuksen viemistä arkeen sekä apuvälineiden käytön ohjausta ja seurantaa. Terapian tavoitteet tarkentuvat terapiajakson kuluessa. Terapia-aikaan sisältyy myös kuulumisten vaihto ja jatkosta sopiminen.

Kuntoutuksen tarkoituksena on edistää kuntoutujan taitoja, toimintavalmiuksia ja selviytymistä omassa arkiympäristössään. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä edellyttää terapeutilta yhden kirjallisen palautteen toimittamista jakson päättyessä. Kuntoutuja antaa oman kirjallisen palautteensa terapiasta ja kuntoutuksen edistymisestä, jonka terapeutti liittää palautteeseensa. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä sekä kuntoutuja arvioivat terapiasta saavutetun hyödyn ja määrittävät jatkokuntoutuksen tarpeellisuuden. Maksajataho voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela tai vakuutusyhtiö.

Terapiassa opittujen ja harjoiteltujen taitojen siirtyminen arkipäivään vaatii paljon kannustusta, rohkaisua, toistoja ja säännöllistä yhteistyötä kuntoutujan ja koko lähiyhteisön kanssa. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamuodot sovimme kanssanne tehdyn terapiasopimuksen/suunnitelman pohjalta. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoa terapian mahdollisuuksista tai toimintaterapiaan hakeutumisesta Heli Ojamaa p. 0400-680956.

Yhteistyöterveisin
Toimivax:n terapeutit
www.toimivax.fi