Toivomme  teiltä palautetta toimintaterapiapiajaksosta. Palaute on meille tärkeää, sillä sen avulla kehitämme toimintaamme, jotta voisimme paremmin palvella niin asiakkaita kuin yhteistyökumppaneitamme. Palautteet käsitellään yksilöllisesti ja niiden käyttö on erittäin luottamuksellista.

Yhteistyöterveisin, Toimivax Oy:n henkilökunta

  Nimesi (ei pakollinen)

  Terapeutin yhteydenotto kuntoutuspäätöksen saavuttua tapahtui teidän mukaan riittävän nopealla aikataululla?
  kylläei

  Kuinka hyvin koette, että pääsitte osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ? (Lapsen osalta vanhempi vastaa).
  12345 (1=vähän, 5=paljon)

  Miten tavoitteet mielestänne saavutettiin?
  12345 (1=huonosti, 5=hyvin)

  Miten koitte yhteistyön terapeuttinne kanssa?
  12345 (1=huono, 5=hyvä)

  Miten koitte terapeutin saavutettavuuden terapiajakson aikana?
  12345 (1=huono, 5=hyvä)

  Saitteko mielestänne riittävästi ohjausta ja tukea kotiin? Voit vastata avoimeen kohtaan mistä
  aiheesta toivotte lisää ohjausta.
  12345 (1=liian vähän, 5=riittävästi)

  Saitteko riittävästi tietoa terapian sisällöstä?
  12345 (1=liian vähän, 5=riittävästi)

  Muuta kommentoitavaa, kehuttavaa tai kehitettävää:

  Kuka toimi terapeuttina: (valitse nimi pudotusvalikosta)

  Lapsen palautekysely toimintaterapian vaikuttavuudesta.