Koulutus

★ Toiminnanohjaus toimintaterapiassa 28-29.9.2020, Oulu, Kuntoutus Kouluttajat
★ Yhdessä tutkien – osallisuuden tukeminen 3-4-2.22, Toiminta Akatemia
★ GAS-menetelmäkoulutus (Pätevyys käyttää GAS-menetelmää kuntoutustavoitteiden asettelussa) 2018

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040-6344 868
Sähköposti: sinna@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Työssä itselleni tärkeää on rakentaa luottamuksellinen ja lämminhenkinen yhteistyösuhde asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Asiakas- ja perhelähtöisyys on minulle toimintaterapeuttina etusijalla, ja pyrin suunnittelemaan terapiat yhdessä asiakkaan kanssa niin, että toimintaterapia olisi paitsi tavoitteellista, myös merkityksellistä ja hauskaa.  

Koen, että ongelmien ja haasteiden ratkomisen lisäksi toimintaterapiassa yhtä tärkeää on korostaa yksilön vahvuuksia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Tiivis yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa mahdollistaa terapiassa opittujen taitojen siirtymisen asiakkaan arkeen. 

Vapaa-aikaani tykkään viettää ystävien ja perheen seurassa. Itselleni mieluista toimintaa on muun muassa lenkkeily, musiikin kuuntelu ja kitaran soitto, leipominen ja lukeminen. Myös erilaiset kulttuurit ja matkailu kiinnostaa, ja reissaamisen lisäksi olen työskennellyt Espanjassa ja tehnyt työharjoittelun Kanadassa.