Koulutus

★ Joustavaa arkea – Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, verkkokurssi, Toiminta Akatemia
★ Ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntija 30 op, 1.3.21-20.1.2022, HPI
★ Traumaorientoitunut kuntoutus toimintaterapiassa, psyykkisen trauman vaikutukset toimintakykyyn ja mahdollisuuksiin, Satu Herukka 1/2019, Liminka
★ Toiminnanohjaus ja sen arviointi toimintaterapiassa, Turku 16.11.2017
★ Syömishäiriöt ja pakko-oireet – Sairastuneen auttaminen ja perheen tarvitsema tuki , Oulu 18.5.2017
★ AVH-kuntoutujan toimintaan osallistuminen – mitä ja miksi toimintaterapeutti arvioi?, Santtu ry./ Tampere 17.3.2107
★ Ihmisten johtamisen perusteet, Oulu, Ilmarinen Pekka Järvinen 21.2.2017
★ Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, MIF 2017
★ Toimintaterapeuttiyrittäjille suunnattu laatukäsikirjakoulutus, Oulussa 2016
★ Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä, 19.5.2016, Oulu
★ AMPS – koulutus 23.3-27.3. 2015, Jyväskylän AMK ( motoristen ja prosessitaitojen arviointi koulutus)
★ Kinesioteippauskoulutus 17.4.2015/ Oulu Bodytech
★ Kaltoin kohtelulle altistuneiden lasten kehitykselliset riskit ja lasten auttaminen 2.12.14 / Oulu, Traumaterapiakeskus
★ Aivovamman kokeneen henkilön sosiaalisen kanssakäymisen taitojen arviointi toimintaterapiassa 20.11.2014/ OAMK
★ Eväitä toiminnan havainnointiin 4.11.2014 / PPSHP
★ Erityisen tuen tarpeinen lapsi osallisena koulussa 8.10.2014 / Oulu, Pohjois- Suomen Autismin kirjo ry
★ Johto- ja esimiestehtävissä olevien toimintaterapeuttien neuvottelupäivä 25.9.2014 / Hki Toimintaterapeuttiliitto
★ IE-koulutus (Instrumental Enrichment, oppimistaitojen harjoitusohjelma), Lahti 20-22.1 ja 8-10.2.16
★ Lääkinnällinen kuntoutus terveydenhuollossa – Mitä? Kenelle? ja Miksi?, Oulu 26.11.2015
★ Seniori hyvinvointitreenit- ohjaaja koulutus, Oulu 2-3.11.2015

Toimintaterapeutti AMK
Yrittäjä (asiakaspaikkatiedustelut)
Puhelin: 0400 680 956
sähköposti: info@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Nuoret, aikuiset, työyhteisösovittelu, seksuaalineuvonta

Muuta

Olen koulutukseltani toimintaterapeutti AMK sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Valmistuin keväällä 2010 myös seksuaalineuvojaksi. Toteutan toimintaterapiaa kaikenikäisille niin yksilöllisesti kuin ryhmämuotoisena.

Työkokemustani olen kartuttanut sairaaloiden trauma- ja kirurgianosastoilla sekä psykiatrisessa sairaalassa kaiken ikäisten kuntoutujien kanssa. Lisäksi olen työskennellyt lasten sopeutumisvalmennuskursseilla, työikäisten parissa mielenterveystoimistossa sekä ikääntyneiden kanssa vanhainkodeissa ja kuntoutuskeskuksissa. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana tein töitä nuorisotiloilla ja kuntien nuorisotyössä.

Koulutusten avulla pyrin pitämään yllä ammattitaitoani sekä haluan tarjota asiakkailleni uusimpia näyttöön perustuvia kuntoutusmenetelmiä.

Kehitän työtäni jatkuvasti. Yritykselle on laadittu laatukäsikirja, joka ohjaa parantamaan ja kehittämään työtä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Laadukas työ vaatii ammattitaitoisen ja jaksavan henkiläkunnan, omaa ja työntekijöiden jaksamista huomioin säännöllisellä työnohjauksella sekä harrastamalla vapaa-ajallani monipuolista liikuntaa.