Aikaisemmassa kirjoituksessa kävimme läpi mitä vireystila oikein tarkoittaa ja tänään käymme läpi hieman sitä, miten ja millä tavoin siihen voidaan vaikuttaa.  

”Termiä vireystila käytetään silloin kun puhutaan vireydestä, tarkemmin energian määrästä ja motivaatiosta suhteessa siihen ympäristöön ja toimintaan, jota on tekemässä.  Vireystilaan vaikuttavat monet asiat, kuten mitä on tapahtunut hetkeä aikaisemmin, onko takana riehakas välitunti vai keskittymistä vaativa pitkä tehtävä? Onko yöllä saanut tarpeeksi unta ja lepoa? Onko aamupala ollut ravitseva vai onko se unohtunut jopa kokonaan kiireessä?  Monet asiat vaikuttavat vireystilaamme ja toimivat joko nostaen tai laskien sitä.”   

Joskus lapsen vireystila voi olla tilanteeseen tai meneillään olevaan tehtävään nähden liian korkealla, joten sitä voidaan pyrkiä laskemaan niin, että toimintaan osallistuminen mahdollistuu tai toimintaan keskittyminen on helpompaa.  Menetelmät voivat vaihdella, mutta yleensä ne ovat kehollisia ja pyrkivät rauhoittamaan hälytystilassa olevaa hermostoa ja voivat hillitä liian voimakkaita reaktioita. Menetelmät voivat olla erityisen hyödyllisiä sensorisesti yliherkkien lasten kohdalla, mutta voivat hyödyttää kaikkia niin yksilö – kuin ryhmätasollakin.  

Vireystila on yhteydessä myös itsesäätelyn taitojen kehittymiseen.  Pienen lapsen aivot ovat vielä kehittymässä ja tunteiden säätelyä ja itsehillintää ohjaava etuotsalohko kypsyy vasta varhaisaikuisuudessa. Vireystilan säätely onkin usein kanssasäätelyä, jossa aikuisen rauhallinen läsnäolo ja ohjaus auttaa lasta siirtymään vireystilasta toiseen.  

Lapsen vireystila voi olla myös liian matalalla, jolloin yhtä lailla keskittyminen tehtävään tai tilanteessa pärjääminen voi olla haastavaa. Tällöin voidaan hyötyä vireystilaa nostavista menetelmistä.  Menetelmät voivat auttaa esimerkiksi aistimuksiin heikosti reagoivaa tai passiivista lasta keskittymään paremmin ja lisäämään valmiuttaan.  Huomioitavaa kuitenkin on, että ennen menetelmien käyttöä on hyvä tarkastella lapsen vireystilaa laajemmin ja kokonaistilanne huomioiden, ottaen mukaan myös ympäristön vaatimukset ja muut mahdollisesti vireystilaan vaikuttavat asiat. 

Apua voi ja kannattaa kysyä lapsen elämään liittyviltä tahoilta ja aikuisilta kuten neuvolasta, päiväkodista, koulusta tai kouluterveydenhoitajalta sekä vanhemmilta jos herää huoli lapsen poikkeavasta tai kaavamaisesta vireystilan vaihtelusta. 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Toimivax julkaisee nyt keväällä 2023 ensimmäisen oman koulutuksensa. ” Toimilla vireäksi – vireystilan ja itsesäätelyn perusteet & Toimi- sovellus menetelmänä lasten ja nuorten parissa työskennellessä.” Koulutus pidetään läsnä Oulun toimitiloilla kesäkuussa 8.6.2023.  Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutus antaa perustietoa vireystilan tunnistamisesta aina taitojen harjoitteluun ja itsesäätelyn kehittymiseen lapsilla. Koulutuksessa käydään läpi myös kanssasäätelyn merkitystä ja aikuisen omien säätelykeinojen vaikutusta vuorovaikutukseen.  Ilmoittautuminen ja lisätietoa koulutuksesta Toimivaxin somekanavista ja nettisivuilta.  

Kevättä rinnassa! – Sanna