Koulutus

★ Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen/ Kuntoutuskouluttajat 25.4.2024 / Heli Isomäki
★ Traumat ja nepsy- kohtaamisen keinoja – webinaarikoulutus, 20.8.2021
★ Tunne,mieli ja ruoka – Odl Liikuntaklinikan ravitsemuskoulutuspäivä 30.9.2021
★ Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat, 3.2.22 Kuntoutuskouluttajat
★ Toimintaterapeutti (AMK) Oulun ammattikorkeakoulu, valmistunut joulukuu 2020
★ GAS (Goal Attainment Scaling) – menetelmäkoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu 2020
★ Sosiaali- ja tervesyalan perustutkinto – Lähihoitaja, valmistunut toukokuu 2014 
★ Hygieniapassi, 2012

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 610 5033
Sähköposti: inka@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Lähtökohtani toimintaterapian toteuttamiseen on vahvasti asiakas- ja perhelähtöisyys. Yhteistyö asiakkaan lähiverkoston kanssa ja läheisten antama tuki ovat tärkeitä tekijöitä muutoksen polulla. Työssäni minulle on tärkeä kohdata asiakas juuri sellaisenakun hän on, ainutlaatuisena itsenään sekä kunnioittaa asiakkaan ja perheen tapoja, toiveita ja arvoja. Haluan tukea asiakasta arkea sujuvoittavien työvälineiden löytämisessä ja mahdollistaa onnistumisen kokemuksia. Toimintalähtöisessä työskentelytavassani hyödynnän asiakkaan mielenkiinnonkohteita ja voimavaroja tarkoituksenmukaisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työssäni pyrin hyödyntämään uusimpaa toimintaterapian tutkittua tietoa sekä vaikuttavaksi osoitettuja menetelmiä.

Toimintaterapeutttina olen pirtsakka pakkaus ja olen tilanteissa aidosti läsnä. Huumorintajun koen tärkeäksi voimavaraksi arjen pyörteissä. Arkeani kanssani jakaa puolisoni sekä kaksi maatiaiskissaamme. Harrastan geokätköilyä ja roller derbyä, mutta minut saa helposti kaveriksi kaikenlaisiin liikunnallisiin lajeihin. Vapaa-aikana teen erilaisia kädentöitä, rentoudun koukuttavan Netflix-sarjan äärellä tai näen ystäviä esimerkiksi lautapelien tai hyvän ruuan merkeissä. Mottonani voisi olla lause, joka pätee tilanteeseen jos toiseenkin:”Tärkein tavara matkalla on avoin mieli!”