Koulutus

★ Kohtaamisia terapiatyössä, 16 h ( 2 päivää) , 2017, Coronaria Akatemia

★ Lasten tunnetaitojen ohjaus terapiatyössä- koulutus, 8 h, 2017, Coronaria Akatemia

★ Leikki-lapsen tärkein toiminta (Learn to Play), 8 h. 2017 Coronaria Akatemia

★ Zones of Regulation, 8 h, 2019, Lapin Kesäyliopisto

★ Neuropsykiatriset oirekuvat ADHD ja Aspergerin oireyhtymä: Teoriaa ja menetelmiä arkeen- koulutus, 8 h

★ Itsesäätely: Kehitys ja höiriöt- koulutus, 8 h, 2017, Coronaria Akatemia

★ Kognitiivinen vanhemmuus, 8h, 2018, Coronaria Akatemia

★ Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018 Coronaria Akatemia

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 623 7988
Sähköposti: juliaana@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Toimintaterapeuttina minulla on halu työskennellä asiakkaani rinnalla kulkijana, onnistumisen mahdollistajana, sekä palautteen antajana. Pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyötä sekä perhekeskeisyyttä, jotka ovat keskeisiä ammatillisia arvojani. Yhteistyön lisäksi annan aikaa luottamukselliselle terapiasuhteen luomiselle ja pyrin hyödyntämään terapiassa asiakkaan omia mielenkiinnon kohteita taitojen vahvistamisen tukena.

Teen töitä Limingan ja Raahen seudulla asiakkaan omissa arkiympäristöissään ja asiakaskuntaani ovat tällä hetkellä lapset ja nuoret.

Työni ohella nautin itse laulamisesta, kirjoittamisesta, taiteen harrastamisesta eri tavoin, sekä luonnossa liikkumisesta ja haaveilenkin näiden yhdistämisestä enenevissä määrin myös työhöni.

 

Kotona työpäivien jälkeen minua odottaa mieheni lisäksi eläväinen ja rakas pikkutyttöni, sekä pieni pörröinen villakoiramme.