Koulutus

★ Kognitiivinen lyhytterapeutti. 30 op. 2020 – 2022. Integrum-instituutti (Integrum-institute for Cognitive Therapies Finland®)
★ Neuropsykiatrinen valmentaja, erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. 30 op. 2022. BonumMind Oy ja Coronaria
★ Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena. 2019. Lapin kesäyliopisto.
★ Tenavat tasapainoon. 2019. Merja Tompuri Arjentasapaino.
★ Sensorisen integraation perusteet 1 op. 2019. Savonia-ammattikorkeakoulu.
★ Hahmotushäiriöt – ilmiö, teoria, arviointi ja kuntoutus. 2018. Niilo Mäki -instituutti.
★ Tunteet pelissä. 2018. Coronaria Akatemia.
★ ART – Aggression Replacement Training® – johdatus ryhmän ohjaamiseen. 2018. Suomen ART (Finnish Aggression Replacement Training® Society) ry.
★ ICF-koulutus. 16 h. 2017. Valteri-koulu Tervaväylä.
★ ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training). 6 päivää. 2016. AVANTI! – Vauhtia autismikuntoutukseen -hanke, Ombrelo Oy.
★ GAS (Goal Attainment Scaling) 3 op. 2013. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 6237988
Sähköposti: suvi@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Lapset ja aikuiset, psykiatrinen ja neurologinen toimintaterapia

Muuta

Toimintaterapeutin työssä haluan toimia asiakaslähtöisesti. Haluan toimia asiakasta arvostavasti. Asiakkaan vahvuuksien löytyminen ja vahvistuminen sekä arjen sujuvoituminen tuovat myös minulle iloa. Työskentelen kaiken ikäisten asiakkaiden ja heidän lähiympäristöjensä kanssa. Työkokemusta minulla on niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella toimimisesta. Olen työskennellyt erityisesti neurologian, psykiatrian sekä foniatrian erityisaloilta tulevien asiakkaiden kanssa. Minulla on kokemusta myös apuvälinepuolelta.

Vapaa-ajallani ulkoilen, käyn kuntosalilla, neulon ja vietän aikaa läheisteni kanssa.