Koulutus

★ Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op Oulun Yliopisto 2020

★ Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op Oulun Yliopisto 2019

★ Tenavat tasapainoon 10.-11.4.2019, Muhos, Merja Tompuri

★ Tartu toimeen 14.12.2018, Muhos, Merja Tompuri

★ Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi 25.-27.9.2019,Oulu,  Sity ty

★ Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op, Oulu, Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopisto

★ Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi SPM ja SPM-P -mittaria käyttäen 17.8-19.8.2017,Oulu,  Sity ry

★ Satujoogakoulutus 18.3.2017, JoogaAurinkolapsi

★ Hahmotushäiriöt 27.10.2016, Niilo Mäki Insituutti

★ GAS-koulutus 3 op, 2015, Oamk

★ Lapsi toimijana 4.10.2013, Oys

 

Toimintaterapeutti AMK

Puhelin: 040 665 1837
Sähköposti: tytti@toimivax.fi

Palvelen myös englannin kielellä

Muuta

Työssäni toimintaterapeuttina minulle on tärkeää avoin vuorovaikutus asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Pyrin antamaan asiakkaalle tarvittavan tilan ja rauhan tutustumiselle ja luottamuksellisen suhteen muodostamiselle. Koen myös tärkeäksi, että puhumme samaa kieltä ja varmasti ymmärrämme toisiamme. Haluan kohdata asiakkaani sellaisena kuin hän on, ja pyrkiä tukemaan häntä vahvistamaan omia vahvuuksiaan sekä auttamaan mahdollisten esteiden raivaamisessa. Toimintaterapeuttina haluan olla asiakkaan vierellä kulkija, oli se sitten välillä leikkikaveri, rohkaisija tai kuuntelija.

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni ja ystävieni kanssa, lenkkeilen, luen kirjoja ja teen käsitöitä. Nautin vuodenaikojen vaihtelusta, ja erityisesti syksyisin pidän metsäretkistä, joilla pääsee ihailemaan luonnon väriloistoa.